Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 260657500/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPay a PayPal;
  • bezhotovostně platební kartou.

Platba platební kartou a platba v hotovosti není možná při osobním odběru.